ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny

Czym jest zasiłek pielęgnacyjny? Jest to ni mniej ni więcej rodzaj pomocy oferowanej przez państwo dla osób, które są zmuszony do opieki i pomocy innej osobie lub osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Zasiłek ten ma za zadanie pokryć koszty wynikające właśnie z konieczności zapewnienia takiej opieki.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny?

Według danych rządowych za listopad 2019 roku zasiłek ten wynosi obecnie 215 złotych i 84 grosze. Czy jest to kwota wystarczająca? Oczywiście (i to trzeba powiedzieć z wielkim żalem) nie jest to kwota wystarczająca do pokrycia wszystkich kosztów wynikających z opieki nad jedną osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji, a co dopiero mówić o większej liczbie takich osób. W niektórych przypadkach kwota ta nie pokrywa nawet połowy kosztów jakie wynikają z tego bardzo stresującego, czasochłonnego i wyniszczającego psychicznie i fizycznie zajęcia.

Cały problem wynikający z tej abstrakcyjnie niskiej kwoty, jaka jest oferowana przez polskie państwo dla tysięcy osób opiekujących się swoimi chorymi bliskimi, najlepiej oddają liczne i głośne protesty pod sejmem i wewnątrz sejmu organizowane przez matki i ojców swoich chorych dzieci, które otrzymują owy nieco ponad dwustu złotowy zasiłek. Podnoszone wówczas skargi i protesty jasno mówiły, że jest to zasiłek śmiesznie niski, jeżeli wręcz nie powiedzieć, że głodowy i że powinien on zostać jak najszybciej zwiększony o co najmniej kilkaset złotych tak żeby pokrywał być może nie część kosztów wynikających z takiej opieki, ale chociaż ich większość.

tata z dzieckiem

Warto tu wspomnieć o tym, że żeby tak niski zasiłek jak zasiłek pielęgnacyjny otrzymać, trzeba również spełnić wiele warunków. Komu przysługuje taki zasiłek? Przede wszystkim niepełnosprawnym dzieciom. Oprócz tego również osobom niepełnosprawnym, które mają więcej niż 16 lat, ale które jednocześnie legitymują się posiadaniem orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Na zasiłek pielęgnacyjny mogą liczyć także osoby niepełnosprawne, które mają więcej niż 16 lat, ale posiadają tym razem orzeczenie jednie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Dodatkowym warunkiem jaki osoba niepełnosprawna musi wówczas spełnić jest fakt powstania niepełnosprawności w wieku niższym niż 21 rok życia. Zasiłek ten ponadto przysługuje również wszystkim starszym osobom, ale dopiero tym którzy ukończyli 75 rok życia, nieważne czy posiadają jakieś orzeczenie o mniejszym lub większym stopniu niepełnosprawności, czy też nie.

Jak widać otrzymanie zasiłku pielęgnacyjnego wiąże się z wieloma warunkami, które nie każda osoba spełnia mimo tego, że trud jaki jej opiekunowie wkładają w opiekę nad nią, jest taki sam jeżeli nie większy jak w przypadku dzieci i osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Oczywiście wszystkie te wyśrubowane wymogi nie pomagają coraz liczniejszej grupie rodziców i opiekunów osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, którzy ten problem również wielokrotnie poruszali i przedstawiali rządowi.

Komu zatem zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje?

zasiłek pielęgnacyjny

Wbrew pozorom dużej grupie osób. Między innymi chodzi tu o osoby, które są już uprawnione do otrzymywania dodatku pielęgnacyjnego (który swoją drogą też jest abstrakcyjnie niski i wynosi zaledwie 222 złote, czyli jedynie 7 złotych więcej niż zasiłek pielęgnacyjny). Chodzi tu także o osoby, które są już umieszczone w jakiejś instytucji, która zapewnia takiej osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji całodobową opiekę i utrzymanie. Zasiłku pielęgnacyjnego taka osoba nie otrzyma również wtedy, kiedy chociaż jednemu z członków jej rodziny przysługuje jakieś inne świadczenie, które pokrywa wydatki związane z opieką nad osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji.

Kto wypłaca zasiłek? W Polsce w przypadku osób niepełnosprawnych zajmuje się tym Miejski Ośrodek Opieki Społecznej (MOPS) po otrzymaniu specjalnego wniosku. Wiąże się to z tym, że dla osób niepełnosprawnych zasiłki te są opłacane z budżetu danej gminy. Jeżeli chodzi natomiast o osoby uprawnione, to wówczas otrzymują one nie zasiłek pielęgnacyjny, a dodatek – jest on wtedy wypłacany z ZUSu lub KRUSu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here