rodzina

Prawo do pobierania świadczenia rodzinnego przysługuje: opiekunowi prawnemu, rodzicom, jednemu z rodziców (samotnie wychowująca matka, wdowa) oraz osobie, która kontynuuje naukę. Jeśli chcemy się starać o taką zapomogę, musimy pamiętać, że określony jest próg dochodowy, którego nie możemy przekroczyć. Zazwyczaj dostają je osoby, które nie radzą sobie finansowo, a mają na utrzymaniu dziecko lub dzieci.

Większość świadczeń z opieki społecznej są przypisywane biednym ludziom, najczęściej są to samotne matki albo bezrobotni. Natomiast osoby z większym dochodem takiej pomocy nie otrzymają, ponieważ ich sytuacja materialna jest dobra i nie mają problemu z utrzymaniem siebie i rodziny. Kryteria tej zapomogi są następujące:
– u osoby uczącej się i w rodzinie, dochód nie może przekroczyć 674 złotych,
– w przypadku dzieci, które mają stwierdzone orzeczenie o niepełnosprawności, dochód nie może przekroczyć kwoty 764 złotych.

Jeśli stwierdzone jest orzeczenie o znacznej niepełnosprawności albo umiarkowanej to zasady są takie same, jak w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności.

Ile wynosi rodzinne?

Dla dzieci do pierwszego roku życia przysługuje kwota w wysokości 95 złotych. Wysokość świadczenia przyznawana jest z wiekiem dziecka. Natomiast dla dzieci powyżej piątego roku życia ta kwota jest trochę wyższa i wynosi 124 zł. Dla osób już pełnoletnich, ale uczących się, kwota wynosi 135 zł. i przyznawana jest do 24 roku życia.
Co warto wiedzieć?

ile wynosi rodzinne

Świadczenie rodzinne staje się niemożliwe w przypadku, gdy:
– osoby pełnoletnie pozostają w związku małżeńskim, ale uczą się, a ich wiek nie przekracza 24 roku życia,
– samotnie wychowująca matka nie ma zasądzonych alimentów na potomka,
– jeśli dziecko zostaje umieszczone w instytucji, gdzie ma zapewnioną całodobową opiekę,
– gdy pełnoletnie dziecko znajduję się w instytucji, gdzie zapewnione ma utrzymanie,
– gdy próg dochodowy przekracza kwotę podaną w warunkach,
– jeśli osoba ucząca się przyjmuje zasiłek Rodzinny na własne dziecko.

Przyznawane są też dodatki do świadczenia rodzinnego z tytułu:
urodzenia dziecka, rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci, opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego, dla rodzin wielodzietnych, samotnie wychowującej matki, rozpoczęcia nauki w szkole, dla dzieci, które uczą się poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

Zasiłek rodzinny może wynosić maksymalnie 135 złotych. Urząd, który je wydaje, utrzymuje, że jest to kwota, która spełnia oczekiwania dla największych potrzeb, które przeznaczone są dla dziecka. Zapomoga daje wiele możliwości dla uczących się dzieci.

Rodzice mogą przeznaczyć pieniądze na obiad w szkole, kieszonkowe, na różne potrzebne materiały, na wycieczki szkolne albo samorealizację. Zadatek sprawdza się wtedy, gdy w rodzinie nie ma nałogów, między innymi związane z alkoholem. Wiele dzieci marzy o rozwijaniu swoich umiejętności czy talentu. W dobie XXI wieku, bardzo dużo młodych ludzi, rozwija i poprawia umiejętność porozumiewania się w języku obcym, co przydaje się od najmłodszych lat. Może i ta niezbyt duża kwota zapewni choć trochę lepszego życia dla dzieci.

dziecko

Zasiłek pozwala na zapewnienie dziecku potrzebnych rzeczy. Kwota nie jest zbyt wygórowana, jednak pomaga w przypadkach, gdzie w domu widoczna jest bieda, a rodzice nie są zdolni do powiększenia swoich możliwości zarobkowych. Społeczeństwo uważa jednak, że suma, którą podaje państwo polskie, nie jest wystarczająca. Każdego roku wprowadzane są nowe podatki, ceny są podwyższane, dlatego ciężko jest wiązać „koniec z końcem”.

Żeby dostać świadczenie rodzinne, trzeba udać się do najbliższej instytucji, jaką jest gminny ośrodek pomocy społecznej albo miejski ośrodek pomocy społecznej. Nie trzeba się bać czy wstydzić, że pobieramy taką zapomogę. Są to pieniądze przeznaczone dla najbliższych osób, dla dzieci, które potrzebują rozwoju i spokojnego życia. Zapewnijmy im godne i beztroskie dzieciństwo, dom pełen radości bez problemów, lodówkę pełną jedzenia. Wstydem nie jest prosić się o pomoc, wstydem jest z tego nie skorzystać, gdy chodzi o nasze pociechy!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here