ile może wystawać ładunek

Przewożenie towaru jest ograniczone przepisami prawa. Ich przestrzeganie wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników ruchu drogowego. Umieszczanie ładunku na samochodzie jest regulowane przez przepisy ustawy o ruchu drogowym. Określa ona, jaka jest maksymalna długość, na którą przewożony ładunek może wystawać z auta dostawczego, w jaki sposób się go zabezpiecza i oznacza, by poinformować o nim innych kierowców. Ustawa ta zwraca również uwagę na maksymalną wagę ładunku. Niedostosowanie się do przepisów tej ustawy grozi nie tylko narażeniem na niebezpieczeństwo innych osób, ale również poniesieniem odpowiedzialności karnej.

Kierowca ma obowiązek oznaczyć ładunek zawsze, jeśli wystaje on poza boczny lub przedni obrys pojazdu. Ile może wystawać ładunek w przypadku, w którym wystaje on jedynie z tyłu? Konieczne jest to, gdy ładunek wystaje z pojazdu na przynajmniej pół metra. Jeśli kierowca uzna to za słuszne, może również oznaczyć mniejszy ładunek. Maksymalna długość wystającego ładunku to inna kwestia. Jeśli wystaje on z przodu auta, nie może on być dłuższy niż maksymalnie pół metra od powierzchni pojazdu i jednocześnie nie może wystawać dalej niż półtora metra od kierującego.

kontenery

W przypadku, w którym przewożony towar wystaje z tyłu, są to maksymalnie dwa metry. Jeśli posiadamy samochód z przyczepą kłonicową, odległość tę liczy się od jej końca. Jeśli przewozimy drewno długie na takiej przyczepie, dopuszczalna długość wystających pni wzrasta do pięciu metrów.

Z kolei jeśli towar wystaje z boku pojazdów, to aby nie utrudniać ruchu, nie może on wystawać na więcej niż dwadzieścia trzy centymetry z każdej jego strony. Drugim warunkiem, który musi być spełniony jednocześnie, to to, że łączna szerokość auta i pojazdu nie może wówczas przekroczyć dwóch metrów i pięćdziesięciu pięciu centymetrów. Jeśli samo auto ma taką szerokość, maksymalna szerokość jego i ładunku to trzy metry.

Przewożony towar należy odpowiednio oznaczać, a sposoby na to różnią się w zależności od tego, z której strony pojazdu wystaje ładunek. Jeśli jest to przód, należy użyć pomarańczowej chorągiewki lub oznaczenia dwóch białych i dwóch czerwonych pasów (naprzemiennie), które będą widoczne zarówno z przodu, jak i z boku. Jeśli widoczność jest bardzo słaba, konieczne będzie zamontowanie dodatkowego białego światła na wystającej części ładunku. Dla boku pojazdu wystarczy pomarańczowa chorągiewka. W przypadku złej widoczności umieszcza się biały odblask skierowany do przodu i czerwony skierowany do tyłu.

Nie mogą być one położone dalej niż czterdzieści centymetrów od danej krawędzi przewożonego ładunku. Dla wystającego z tyłu samochodu towaru stosuje się czerwono-białe pasy umieszczone na ładunku albo na tablicy zamontowanej bezpośrednio na ładunku. Możliwe jest zastosowanie bryły geometrycznej zawieszonej na ładunku w tych samych kolorach. Jeśli przewozimy drewno długie, stosuje się pomarańczową chorągiewkę, a podczas niedostatecznej widoczności, używa się również czerwonych świateł i czerwonych odblasków.

palety

Warto pamiętać, by przewożony ładunek kategorycznie spełniał warunki bezpieczeństwa. Samochód z towarem nie może przekraczać maksymalnych nacisków osi na drogę. Nie wolno również przewozić towaru, gdy zasłania on światła, tablice rejestracyjne pojazdu i innych sygnalizacji i oznaczeń, w które pojazd jest wyposażony. Również sytuacja, w której towar utrudnia prowadzenie pojazdu albo narusza stateczność samochodu. Ładunek powinien być również odpowiednio zabezpieczony przed poruszaniem się w czasie jazdy i możliwością upadku na jezdnię lub samochód jadący zaraz za tym przewożącym ładunek.

Z prawa wynika również ograniczenie maksymalnej wysokości samochodu z ładunkiem – nie może on przekroczyć wówczas czterech metrów. W ustawie znajduje się również zapis, że umieszczony na pojeździe towar nie może mieć odrażającego wyglądu albo wydzielać takiej woni. Przewożenie towaru, przy którym przekracza się maksymalną masę, wymiary albo nacisk osi, wymaga odpowiedniego zezwolenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here