ile przerwy na 8 godzin pracy

Każdemu pracownikowi przysługuje przerwa podczas pracy. Prawo określa maksymalną ilość godzin pracy, jaką można wykonywać dziennie i w tygodniu, i na tej podstawie określa długość koniecznych przerw. Jest to zdefiniowane w kodeksie pracy, którego pracodawca powinien przestrzegać. Również niektóre grupy mogą liczyć na dodatkowe przerwy. Dotyczy to osób młodocianych, matek karmiących albo osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowe przedłużenie przerwy w pracy jest przewidziane dla osób pracujących przed ekranem komputera.

Warto pamiętać, że kodeks pracy chroni osoby pracujące na umowie o pracę. Umowę-zlecenie reguluje natomiast kodeks cywilny. To, czy zleceniobiorca ma czas na przerwę w pracy, zależy nie od odgórnych przepisów, ale od zapisów w podpisanej umowie zlecenie. Chcąc mieć prawo do przerwy na umowie-zlecenie, należy więc samemu dopilnować, by taki zapis się tam znalazł. Również o to, by była ona wliczana do czasu pracy i płatna, zależy zadbać przed podpisaniem umowy. Przerwa w przypadku pracy na umowie-zlecenie jest więc dobrą wolną pracodawcy lub warunkiem, który należy negocjować przed podpisaniem umowy.

kawa

Pracownik chroniony przez kodeks pracy ma zapewnioną przerwę w zależności od przepracowanych godzin. Ile przerwy na 8 godzin pracy nam przysługuje? W ciągu ośmiu godzin przysługuje nam piętnaście minut przerwy, jeśli wykonujemy swoje obowiązki co najmniej sześć godzin. Zwykle przeznaczana jest na posiłek, a niektórzy pracodawcy określają, o której się ona zaczyna i kończy. Podczas tej przerwy nie wolno pracownikowi opuścić miejsca pracy. Przerwa ta jest konieczna i pracodawca nie może jej zakazywać.

Wyjątek stanowią osoby, które pracują na pół etatu, cztery godziny dziennie – nie są oni uprawnieni do udania się na przerwę ze względu na krótki czas pracy. Piętnastominutowa przerwa musi być jednak odbyta w miejscu pracy – nie można skorzystać z niej, kończąc pracę kwadrans wcześniej albo przychodzić do pracy piętnaście minut później. Ze względu na jej krótki czas, zwykle nazywa się ją przerwą śniadaniową. Nie można z niej zrezygnować.

Z kolei w niektórych firmach używa się dodatkowej przerwy

Nie wlicza się ona do czasu pracy i trwać może nawet godzinę. To czas na dłuższy posiłek, ale taka przerwa umożliwia również załatwienie swoich spraw osobistych. Jeśli przez przynajmniej cztery godziny dziennie pracujemy przy komputerze, po każdej godzinie należy nam się dodatkowe pięć minut, by nasze oczy mogły odpocząć od ekranu. Według prawa te krótkie przerwy powinny być jednak przeznaczone na wykonywanie innych obowiązków służbowych, nie na całkowity odpoczynek od pracy.

Jeśli konieczne jest wyjście z miejsca pracy – w ważnej sprawie, takiej jak wizyta w sądzie czy na policji – pracodawca powinien zgodnie z prawem zwolnić pracownika na ten czas. Nie można samowolnie opuścić miejsca pracy, musi to zostać zgłoszone pracodawcy.
Kobieta karmiąca może liczyć na dodatkową przerwę od swojego pracodawcy, jeśli pracuje więcej niż sześć godzin na dobę. Są to dwie półgodzinne przerwy, a jeśli kobieta karmi więcej niż jedno dziecko, przerwy przedłużają się do czterdziestu pięciu minut. Mogą być one połączone – jeśli zostanie to uzgodnione z pracodawcą, taka osoba może na przykład skończyć pracę wcześniej. Jeśli matka karmiąca pracuje między cztery a sześć godzin dziennie, należy się jej jedna taka przerwa, a jeśli mniej niż cztery – nie ma ona do niej prawa.

przerwa w pracy

Jeśli pracodawca zatrudnia osobę młodocianą na więcej niż cztery i pół godziny, jej przerwa trwa pół godziny i nie może zostać podzielona. Na dodatkową przerwę mogą liczyć również osoby niepełnosprawne – jest to kolejne piętnaście minut, które powinno zostać przeznaczone na wypoczynek lub gimnastykę. Prawo do tej przerwy ma każdy niepełnosprawny, bez względu na rodzaj niepełnosprawności i jej stopień, a także wymiar czasu pracy.
Jeśli praca trwa dłużej niż osiem godzin, na przykład dziesięć lub dwanaście, pracownikowi nie przysługuje dodatkowa przerwa – ta kwestia nie jest regulowana przez kodeks pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here