Work-life balance. Mit czy osiągalna rzeczywistość. - SlowLajf

Archiwum Slowlajf

W pierwszych dniach października Agnieszka M.Staroń poprowadziła w Krakowie i Dąbrowie Górniczej wykłady na temat „Work-life balance. Mit czy osiągalna rzeczywistość.” dla pracowników jednej z dużych firm produkcyjnych.

O czym była mowa?

TO zależy od Ciebie!

Pojęcie work-life balance (równowaga praca-życie) pojawiło się w drugiej połowie zeszłego wieku kiedy zaobserwowano spadek wydajności przemęczonych pracowników. Od tego czasu firmy i rządy, zwłaszcza w tzw. „zachodnim” świecie podejmują różnorakie wysiłki by zapobiec zaburzeniu tej równowagi. Tylko czy na pewno to firmy i przepisy prawne mają kluczowy wpływ na work-life balance w życiu poszczególnych osób? I czy na pewno należy mówić o równowadze między pracą a życiem? Przecież praca to integralny element życia każdego z nas. Nie jest czymś odrębnym. Wręcz przeciwnie – jest tym elementem życia, który pochłania ok. 1/3 naszego czasu.

Równowaga w życiu

Czego potrzebujemy by zachować równowagę w życiu? Co daje nam satysfakcję? Oczywiście każdy / każda z nas może to widzieć inaczej. Najczęściej jednak jest to równowaga dotycząca czasu i uwagi jakie poświęcamy trzem elementom swojego życia: firmie, osobom bliskim i…sobie. Tak, sobie! Więcej, sobie przede wszystkim. Bo jeśli JA nie jestem w dobrej formie to jak mogę dać coś wartościowego swoim bliskim lub firmie, w której pracuję.

Zacznij od siebie

Pomyśl o tym czego chcesz?, o czym marzysz?, jak ma wyglądać Twoje życie za 5, 10, 15 lat?… Co już teraz możesz zrobić by w przyszłości ciągle mieć chęć i siłę na aktywność i uśmiech? Dla siebie i innych. Połącz swoje plany z planami swoich bliskich (stworzonymi przez nich samych lub wspólnie – nie planuj samodzielnie za innych). Podejmij działania, które będą Was zbliżać do realizacji marzeń lub do życia w sposób, jaki Wam odpowiada. Podejmuj decyzje dotyczące swojego życia z rozwagą i świadomością ich wpływu na Ciebie i innych. Bądź przynajmniej tak samo dobra / dobry dla siebie jak bywasz dla innych.

 .