Wiedza o wypaleniu - SlowLajf

  • Home
  • Wiedza o wypaleniu

„Wypalenie zawodowe jest wskaźnikiem rozbieżności między tym, kim ludzie są, a tym , co muszą robić. Przedstawia rozpad wartości, godności, ducha i woli – rozpad ludzkiej duszy. Ten stan rozprzestrzenia się stopniowo i w sposób nieprzerwany, wpychając ludzi w spiralę, z której trudno się wyrwać.”

To stan, gdzie praca żąda więcej niż jesteś w stanie dać, a zapewnia mniej, niż potrzebujesz.

Trzy objawy wypalenia: przewlekłe wyczerpanie, cynizm, poczucie nieskuteczności.

Wypalenie nie jest traktowane poważnie, jest trywializowane i bagatelizowane. Nie rzuca się w oczy tak gwałtownie, jak inne kryzysy. To rozciągnięta w czasie przewlekła erozja uczuć.

Kiedy wypalenie się zaczyna ludzie nadal pracują. Nie od razu widać zagrożenie spadku wydajności, a stopniowa utrata zaangażowania w pracę nie jest ewidentna.

Ignorowanie emocji w środowisku pracy jest więc poważnym błędem. Praca definiowana tylko w języku umiejętności i wyniku nie daje przestrzeni na branie pod uwagę emocji np. w procesie motywowania pracowników. Nie można rozpatrywać emocji tylko w osobistym kontekście pracownika („czy ci się to podoba, czy nie, masz to zrobić tak”).

Nie można ich traktować jedynie jako dodatkowego kłopotu w zarządzaniu ludźmi czy we wzajemnych pracowniczych relacjach. Niosą one bowiem ze sobą istotną funkcję kontekstu społecznego.

„Gdy pozytywne emocje znikają do stopnia, gdy nie są w stanie zniwelować tych negatywnych, z całą mocą pojawia się cynizm”.

„Wypalenie zawodowe jest zawsze bardziej prawdopodobne, kiedy między charakterem pracy a charakterem osoby ją wykonującej występuje duży brak dopasowania. W coraz większym stopniu pracujemy w warunkach, w których wartości ogólnoludzkie zajmują odległe miejsce za wartościami ekonomicznymi. To, co sprawia, że działamy jako istoty ludzkie, co inspiruje nas do dobrej, wytężonej pracy, jest ignorowane lub bagatelizowane”

Czytaj więcej

„Ludzie lubią być angażowania w projekty przekraczające ich obecne możliwości. Chcą się rozwijać, podejmując się wyzwań, które wymagają od nich wykorzystania wszystkich umiejętności i pełnego zaangażowania energii fizycznej , emocjonalnej i twórczej. Gdyby to wszystko nie było ważne nie rozmawialibyśmy o wypaleniu zawodowym”.