Dlaczego GESTALT? Opowiada Karol Białkowski


shapeimage_6

Psychoterapia i rozwój osobisty Gestalt to proces poszerzania świadomości, poprzez nieustanne doświadczanie kontaktu ze swoimi pragnieniami, emocjami oraz z innymi osobami/światem. Pełne poznanie siebie w tu i teraz, pozwala brać odpowiedzialność i daje nam sprawczość w kierowaniu własnym życiem.

singles in cashion oklahoma
webcams in las vegas
free interactive adult sex chat rooms
faces singles south florida
mount laurel singles
teenage boys webcams
big brother web cams
intelligent dating sites
is matt bellamy still dating

W gestaltowskiej koncepcji pracy nad sobą wgląd rozumiany jest sensorycznie. Polega na percepcyjnym, zmysłowym i emocjonalnym doświadczaniu siebie w aktualnej swojej sytuacji życiowej Wgląd nie jest wynikiem interpretacji czy rozumienia, lecz odkrycia, doświadczenia, przeżycia, które umożliwia domknięcie niedokończonych spraw, relacji, potrzeb – dopełnienia Gestaltu (niem. postać, figura). Niedomknięte figury utrudniają, blokują działanie w teraźniejszości. Wyjątkowe znaczenie w gestaltowskiej pracy ma relacja Klient-Psychoterapeuta (relacja Ja-Ty), proces budowania tej relacji sam w sobie jest terapeutyczny. Klient w autentycznym i szczerym spotkaniu może swobodnie i spontanicznie – zgodnie ze swoimi potrzebami, eksperymentować próbując nowych sposobów na Bycie Sobą w relacji z terapeutą, grupą.

Gestalt a wypalenie

Praca nad wypaleniem zawodowym (terapia, superwizja, grupa) polega by na poszerzaniu świadomości klienta: Wyłanianie figury: czym dla ciebie jest praca, zawód, wypalenie. Jak to przeżywasz tu i teraz (myśli, uczucia, ciało)? Czy jest jakiś niedomknięty Gestalt z przeszłości, związany z pracą? Czy łączysz to jakoś ze swoimi wcześniejszymi doświadczeniami (wspomnienia, przekazy rodzinne, traumy, relacje, emocje, obecność, obraz). Poznanie tła – czyli aspekty życia poza pracą: jak wyglądało twoje życie poza pracą-wypalaniem w przeszłości i jak wygląda teraz? Kolejny etap to czas smakowania i asymilacji tego co dobre i pożywne oraz wydalanie tego co toksyczne, nie twoje, nie zdrowe. Jest to moment świadomego kreowania twojej dorosłej postawy wobec pracy: dokonywanie wyborów i podejmowanie decyzji oraz branie za nie odpowiedzialności. Dokonasz tego doświadczając siebie, eksperymentując, improwizując w bezpiecznej relacji z psychoterapeutą lub w grupie. To proces odkrywania twojego sposobu na domknięcie starych Gestaltów, by stworzyć przestrzeń na nowe.

Techniki

Gestalt oferuje szeroką paletę technik służących poszerzaniu świadomości siebie:

• kontinuum świadomości – koncentracja na przepływie świadomości w zakresie tego, co się odczuwa i przeżywa, co się robi i czego się unika, czego się pragnie i czego się oczekuje,

• dialog i relacja – autentyczne spotkanie dwóch osób, zamiana: chciałbym na chcę, muszę na potrzebuję, decyduje się, wybieram,

• dwubiegunowość – dialog wewnętrznych sprzeczności, pragnień, potrzeb, przekonań,

• wzmacnianie i wyolbrzymianie ekspresji, gestu, słowa, postawy,

• sprowadzanie do teraźniejszości treści relacjonowanych w czasie przeszłym lub przyszłym,

• drama – dialog z ważnymi osobami z przeszłości lub aspektami siebie, odgrywanie projekcji (tego co przypisuje się innym) i odgrywanie przeciwieństw (aspektów przeciwnych do tych jakie klient uznaje za swoje – integracja dwubiegunowości („i” zamiast „lub”), odgrywanie snów,

• praca z ciałem – Kepnera, ćwiczenia oddechowe i ruchowe, masaże, dotyk, bioenergetyka Lowena,

• praca z fantazją – wizualizowanie obrazów i zdarzeń i omawianie pojawiających się odczuć,

• praca ze snem – opowiadanie w teraźniejszości snu, identyfikacja z ważnymi aspektami snu – odgrywanie tych aspektów, inne metody,

• sprawdzanie gotowych stwierdzeń o sobie, zaproponowanych przez terapeutę,

• eksperymentowanie Gestalt – kreatywność i improwizacja,

• gestaltowskie ustawienia rodziny, genogram.

Gestaltysta o sobie

W swojej pracy najbardziej cenię sobie możliwość bycia naturalnym. Zgodnie z ideą spotkania w relacji Ja-Ty. To, że jestem Sobą daje mi szansę realnego, otwartego bycia z drugą osobą w tu i teraz. Bycie w takiej relacji jest wymagające a momentami trudne, jednocześnie umożliwia przeżywanie autentycznego kontaktu. Czy jest coś ważniejszego w pracy z ludźmi? Obok kontaktu w tu i teraz, moim ulubionym psychoterapeutycznym „narzędziem” jest … poczucie humoru. Według mnie, bez dystansu do siebie i życia, zmiana jest bardzo trudna, a może nawet niemożliwa?

 

Karol Białkowski – certyfikowany psychoterapeuta i trener Gestalt.

www.psychoterapiawlublinie.pl