Projekt ” Ugryź problem”


 

Ugryź problem” jest projektem grupy psychoterapeutów działających w różnych miastach Polski.

Celem projektu jest otwarte i aktywne ukazywanie psychoterapii jako obszaru rozwoju osobistego i pomocy człowiekowi w szukaniu własnej drogi w relacjach z innymi ludźmi.

Projekt obejmuje działania umożliwiające jak największej ilości osób dostęp do warsztatów, treningów, wykładów i akcji edukacyjnych oraz bezpośrednie dotarcie do gabinetów psychoterapeutycznych.

Adresatem działań są osoby i grupy zawodowe doświadczające szczególnego dyskomfortu związanego z coraz trudniejszymi w dzisiejszym świecie wyzwaniami, zagrożeniami i obciążeniami.

W ramach akcji „ugryź problem” organizowane są regularnie działania skupione wokół takich zjawisk jak wypalenie zawodowe, depresja, problemy w relacjach i komunikacji społecznej, trudności wychowawcze, uzależnienia, zaburzenia odżywiania, przemoc i wiele innych. Jednak nadrzędnym celem jest szeroko rozumiany rozwój osoby ludzkiej.

 

Świadomość tego jaki prawdziwie jestem, co mną kieruje, jakie mam cele i jak je osiągam (lub jak ich naprawdę unikam) oraz świadomość tego jak kontaktuję się z innymi, tworzę związki, sięgam po bliskość czy stawiam granice – to podstawowe korzyści jakie można czerpać z psychoterapii.

To właśnie pozwala odzyskać wpływ na swoje życie i daje szansę na taką zmianę, która jest powrotem do autentycznego „ja”.

Psychoterapia dzisiaj to już nie tylko pomoc w sytuacji pojawiających się poważnych zaburzeń, ale także pole do pogłębiania świadomości siebie i swojego sposobu funkcjonowania wśród innych. Możliwość poznawania swoich zasobów i prawdziwych osobistych potrzeb oraz podejmowania świadomych wyborów. Korzyścią w tym procesie może być także odzyskanie takiego wpływu na swoje życie by przestać być sterowanym wyłącznie  podświadomymi, często autodestrukcyjnymi mechanizmami i stawać się osobą świadomie kształtującą własne życie.

Zespół „ugryź problem” zaprasza do prawdziwych, twórczych spotkań z innymi i z sobą samym.

Szczegółowe informacje o projekcie i realizowanych warsztatach na stronie: http://ugryzproblem.pl/.