Slowlajf na Europejskim Festiwalu Smaku


logo

Współfundatorka Fundacji, ekspert ds. stresu Monika Madejska poprowadziła  w ramach Europejskiego Festiwalu Smaku dwa warsztaty:  SlowLife Coaching i Uwolnij się od stresu.

Motyw przewodni warsztatów:

O stresie jako mechanizmie, który miliardy lat temu chronił ludzkie życie a teraz działa na naszą niekorzyść. Umiejętność abstrakcyjnego myślenia sprawia, że potrafimy wytworzyć w umyśle każdy scenariusz, również ten dramatyczny w skutkach. Filmy, które reżyserujemy wyłącznie w umyśle są dla ciała niemal równie prawdziwe jak rzeczywiste wydarzenia. Nasze ciała reagują hormonami stresu kiedy lękamy się o nasze finanse, zatrudnienie czy relacje z innymi tak samo, jakby zagrożone było nasz życie. Nasz organizm tak to odczytuje, ponieważ tak wielką rangę nadajemy tym aspektom swojego życia.

http://warsztatysmakujzycieeuropejskifestiwalsmaku.wordpress.com/prowadzacy/monika-madejska/

 

.