Dlaczego Gestalt?


Psychoterapia i rozwój osobisty Gestalt to proces poszerzania świadomości, poprzez nieustanne doświadczanie kontaktu ze swoimi pragnieniami, emocjami oraz z innymi osobami/światem. Pełne poznanie siebie w tu i teraz, pozwala brać odpowiedzialność i daje nam sprawczość w kierowaniu własnym życiem.

W gestaltowskiej koncepcji pracy nad sobą wgląd rozumiany jest sensorycznie. Polega na percepcyjnym, zmysłowym i emocjonalnym doświadczaniu siebie w aktualnej swojej sytuacji życiowej Wgląd nie jest wynikiem interpretacji czy rozumienia, lecz odkrycia, doświadczenia, przeżycia, które umożliwia domknięcie niedokończonych spraw, relacji, potrzeb – dopełnienia Gestaltu (niem. postać, figura). Niedomknięte figury utrudniają, blokują działanie w teraźniejszości. Wyjątkowe znaczenie w gestaltowskiej pracy ma relacja Klient-Psychoterapeuta (relacja Ja-Ty), proces budowania tej relacji sam w sobie jest terapeutyczny. Klient w autentycznym i szczerym spotkaniu może swobodnie i spontanicznie – zgodnie ze swoimi potrzebami, eksperymentować próbując nowych sposobów na Bycie Sobą w relacji z terapeutą, grupą.

Gestalt a wypalenie

Praca nad wypaleniem zawodowym (terapia, superwizja, grupa) polega by na poszerzaniu świadomości klienta: Wyłanianie figury: czym dla ciebie jest praca, zawód, wypalenie. Jak to przeżywasz tu i teraz (myśli, uczucia, ciało)? Czy jest jakiś niedomknięty Gestalt z przeszłości, związany z pracą? Czy łączysz to jakoś ze swoimi wcześniejszymi doświadczeniami (wspomnienia, przekazy rodzinne, traumy, relacje, emocje, obecność, obraz). Poznanie tła – czyli aspekty życia poza pracą: jak wyglądało twoje życie poza pracą-wypalaniem w przeszłości i jak wygląda teraz? Kolejny etap to czas smakowania i asymilacji tego co dobre i pożywne oraz wydalanie tego co toksyczne, nie twoje, nie zdrowe. Jest to moment świadomego kreowania twojej dorosłej postawy wobec pracy: dokonywanie wyborów i podejmowanie decyzji oraz branie za nie odpowiedzialności. Dokonasz tego doświadczając siebie, eksperymentując, improwizując w bezpiecznej relacji z psychoterapeutą lub w grupie. To proces odkrywania twojego sposobu na domknięcie starych Gestaltów, by stworzyć przestrzeń na nowe.

Techniki

Gestalt oferuje szeroką paletę technik służących poszerzaniu świadomości siebie:

• kontinuum świadomości – koncentracja na przepływie świadomości w zakresie tego, co się odczuwa i przeżywa, co się robi i czego się unika, czego się pragnie i czego się oczekuje,

• dialog i relacja – autentyczne spotkanie dwóch osób, zamiana: chciałbym na chcę, muszę na potrzebuję, decyduje się, wybieram,

• dwubiegunowość – dialog wewnętrznych sprzeczności, pragnień, potrzeb, przekonań,

• wzmacnianie i wyolbrzymianie ekspresji, gestu, słowa, postawy,

• sprowadzanie do teraźniejszości treści relacjonowanych w czasie przeszłym lub przyszłym,

• drama – dialog z ważnymi osobami z przeszłości lub aspektami siebie, odgrywanie projekcji (tego co przypisuje się innym) i odgrywanie przeciwieństw (aspektów przeciwnych do tych jakie klient uznaje za swoje – integracja dwubiegunowości („i” zamiast „lub”), odgrywanie snów,

• praca z ciałem – Kepnera, ćwiczenia oddechowe i ruchowe, masaże, dotyk, bioenergetyka Lowena,

• praca z fantazją – wizualizowanie obrazów i zdarzeń i omawianie pojawiających się odczuć,

• praca ze snem – opowiadanie w teraźniejszości snu, identyfikacja z ważnymi aspektami snu – odgrywanie tych aspektów, inne metody,

• sprawdzanie gotowych stwierdzeń o sobie, zaproponowanych przez terapeutę,

• eksperymentowanie Gestalt – kreatywność i improwizacja,

• gestaltowskie ustawienia rodziny, genogram.

Gestaltysta o sobie

W swojej pracy najbardziej cenię sobie możliwość bycia naturalnym. Zgodnie z ideą spotkania w relacji Ja-Ty. To, że jestem Sobą daje mi szansę realnego, otwartego bycia z drugą osobą w tu i teraz. Bycie w takiej relacji jest wymagające a momentami trudne, jednocześnie umożliwia przeżywanie autentycznego kontaktu. Czy jest coś ważniejszego w pracy z ludźmi? Obok kontaktu w tu i teraz, moim ulubionym psychoterapeutycznym „narzędziem” jest … poczucie humoru. Według mnie, bez dystansu do siebie i życia, zmiana jest bardzo trudna, a może nawet niemożliwa?

Karol Białkowski – certyfikowany psychoterapeuta i trener Gestalt.