Wypalenie zawodowe - SlowLajf

Wypalenie zawodowe
Czyli co z tym wypaleniem? Po polsku …

Zagadnienie wypalenia zawodowego nie jest tematem szczególnie nowym. Problematyka stresu zawodowego może uchodzić za klasyczną wśród obszarów psychologicznych zainteresowań, bo zgłębiana pozostaje od niemal stulecia (Selye, A syndrom producted by diverse nocuous agent. Nature, 1936). Samo pojęcie wypalenia zawodowego wprowadzono do psychologicznego obiegu ponad 30 lat temu, a matką chrzestną tegoż została Christina Maslach z