Czy wiecie, że….

Prawie 50% polskich pracowników uważa, że ich praca negatywnie wpływa na zdrowie.

Co więcej, Polacy przodują w Europie pod względem niedopasowaniu życia zawodowego do prywatnego, długości czasu pracy oraz braku dostępu do szkoleń zawodowych, nie mówiąc już o satysfakcji z wynagrodzenia.

Praca stresuje 42 proc. Polaków

Z badań Extendent DISC wynika, że nie japońscy, a polscy pracownicy są jednymi z najbardziej zestresowanych na świecie. Wskaźnik napięcia wśród Polaków jest zdecydowanie wyższy niż u pracowników z innych krajów świata.

Bezproduktywna obecność w pracy

Pracownicy doświadczający stresu i innych problemów psychologicznych związanych z pracą:

  • często mają znaczną liczbę absencji chorobowych. Szacuje się, iż rocznie w Wielkiej Brytanii ponad 13 milionów dni roboczych przepada z powodu dolegliwości związanych ze stresem, lękami i depresją wywołaną przez pracę.
  • częściej przychodzą również do pracy, nie będąc w stanie prawidłowo funkcjonować. Skutkuje to obniżeniem wydajności pracy, a w konsekwencji pogorszeniem wyników przedsiębiorstwa.

Potężne straty w gospodarce

Według American Institute of Stress straty, jakie corocznie ponosi gospodarka amerykańska z powodu stresu w pracy, sięgają 300 miliardów dolarów. Są one spowodowane głównie absencją pracowników, zmniejszeniem ich produktywności oraz fluktuacją kadr.

Dobre praktyki

southbound-train-264116-m W tym miejscu znajdziesz opowieści na temat dobrych życiowych praktyk, które pozwalają na zachowanie życiowej równowagi.

Przeczytaj więcej »

Dlaczego SLOWLAJF?

Problem wypalenia dotyczy 70% organizacji działających na terenie Polski. 4 na 10 pracowników uważa, iż problem stresu nie jest właściwie rozwiązywany w ich miejscu pracy (źródło: Badanie SLOWLAJF 2014).

Misją SLOWLAJF jest inspirowanie organizacji i jednostek do przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Wykorzystaj kompetencje SLOWLAJF w swojej organizacji

Dobierz sposób przeciwdziałania wypaleniu:

  1. konsultacje indywidualne dla osób zarządzających i działów HR,
  2. szkolenie dla menadżerów, dla trenerów wewnętrznych, dla pracowników na temat wypalenia zawodowego, stresu, zarządzania zasobami energetycznymi,
  3. pomoc w sytuacjach kryzysowych – linia telefoniczna SOS Antystres,
  4. platforma e-learningowa wewnątrz organizacji,
  5. wewnętrzna kampania informacyjna na temat wypalenia,
  6. badanie wewnątrz organizacji pod kątem czynników sprzyjających wypaleniu,
  7. wsparcie doradcze we wdrożeniu zmian w kulturze organizacyjnej, aby organizacja nie przyczyniała się do pojawiania się syndromu wypalenia.

 

Historie z życia

historiePoznaj historie osób, które opowiedziały o swoich doświadczeniach z wypaleniem zawodowym i o zmianach jakie wprowadziły w swoim życiu.

Czytaj »